Våre mest sentrale arbeidsområder

Våre advokater har sterk lokal forankring, variert erfaring og kompetanse. Foruten erfaring som praktiserende advokater har firmaets advokater erfaring fra blant annet domstolen, skattedirektoratet, revisjonsbransjen, samt to av de største og ledende forretningsadvokatfirmaene i landet.
Flere av advokatene har også bred erfaring fra styrearbeid. Våre tjenester holder et høyt faglig nivå og vi legger stor vekt på personlig oppfølging av våre klienter.

 

Arbeidsområder

Trykk på de forskjellige områdene under:

Arbeidsrett
Avhendingsrett
Barnevern
Entrepriserett
Erstatningsrett
Familie- og arverett
Generasjonsskifte
Immaterielle rettigheter/patentrett
Jordskifte
Kjøp og salg av næringseiendom
Kommunalrett
Kontraktsrett
Løsningsretter
Odels- og åsetesrett
Tomtefeste
Trygderett
Personskadeerstatning
Plan- og bygningsrett
Prosedyre
Restrukturering- og insolvens
Selskapsrett
Skatt- og avgiftsrett
Styrearbeid/styreansvar
Virksomhetsoverdragelse