Kompetanse

Christine.jpg

Christine Næss Mathiesen har flere års erfaring fra privat industriell gründervirksomhet som rådgiver innen utvikling av næringseiendom, ledelse, strategi og personal. Christine bistår i dag flere større utviklingsaktører i regionen. Christine avleverte i 2008 masteroppgave om «Boplikt på landbrukseiendommer.»

I tillegg til utvikling av næringseiendommer arbeider Christine bl.a. med overdragelse av landbrukseiendommer, familie- og arverett, arbeidsrett, tvangssalg og eiendomsrett generelt. Christine har videre hatt flere styreverv og aktive roller i regionsutvikling. 

Erfaring:

2018 — dd
Advokat i Buttingsrud & Co
2012 – 2017     
50% Ansatt som advokatfullmektig i Buttingsrud & Co
2008 – dd      
Rådgiver i Tronrud Engineering AS 

Utdanning:

2003 – 2008  
Master i rettsvitenskap Ui0 

Styreverv:

2018 —dd
Styremedlem i Ringerikskraft Nett AS
2011 – 2014
Styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
2011 – 2013
Varamedlem i styret i Ringerike Utvikling
2010– 2013
Nestleder i styret i Ringerike Næringsforum
2009 – 2010
Styremedlem i Ringerike Næringsforum

Publikasjoner:

Masteroppgave om «Boplikt på landbrukseiendommer»

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 90 94 33 22
E-post: mathiesen@buttingsrud.no

Arbeidsområder:

  • Arbeidsrett

  • Fast eiendoms rettsforhold

  • Arv- og familierett, herunder skifte

  • Plan- og bygningsrett

  • Kontraktsrett

  • Forvaltningsrett

  • Barnevern

  • Trygderett

  • Regulering av eiendom