Kompetanse

Christine.jpg

Christine Næss Mathiesen er ansatt 50% som advokatfullmektig i Buttingsrud.
Næss Mathiesen har flere års erfaring fra privat selskap som rådgiver innen utvikling av næringseiendom, ledelse, strategi og personal.
Hun har også hatt flere styreverv. Næss Mathiesen avleverte i 2008 masteroppgave om «Boplikt på landbrukseiendommer».

 

Erfaring:

2012 – dd      
Advokatfullmektig i Buttingsrud & Co
2008 – dd      
Rådgiver i Tronrud Engineering AS 

 

Utdanning:

2003 – 2008  
Master i rettsvitenskap Ui0

 

Styreverv:

2011 – 2014
Styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
2011 – 2013
Varamedlem i styret i Ringerike Utvikling
2010– 2013
Nestleder i styret i Ringerike Næringsforum
2009 – 2010
Styremedlem i Ringerike Næringsforum

Publikasjoner:

Masteroppgave om «Boplikt på landbrukseiendommer»

 

Arbeidsområder:

  • Arbeidsrett
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Arv- og familierett, herunder skifte
  • Plan- og bygningsrett
  • Kontraktsrett
  • Forvaltningsrett
  • Barnevern
  • Trygderett