Kompetanse

Johannes Sundet er utdannet polititjenestemann med flere års erfaring fra Oslo politidistrikt.  Etter ferdig juridikum i 1991 arbeidet han først som dommerfullmektig og  deretter som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Wiersholm.  Han har vært partner i advokatfirmaet Buttingsrud siden 1997. Johannes har hovedsakelig bistått næringsdrivende kunder med spørsmål innenfor flere sentrale rettsområder. Han har over 20 års erfaring med saker innen kontraktsrett, arbeidsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett, selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, fast eiendoms rettsforhold og erstatningsrett, men  bistår også privatpersoner innenfor familie- og arverett. Johannes arbeider mye med transaksjoner innenfor næringseiendommer og har også erfaring med patent- og varemerkerett og konkurranserett. Han har bred prosedyre erfaring.

Utdannelse:

1980 – 1982:             
Politiskolen i Oslo. 
1988 – 1991:             
Juridisk fakultet ved universitetet i Oslo

Praksis:

1982 – 1991:             
Polititjenestemann i Oslo og Asker og Bærum politidistrikt
1991  – 1982:             
Dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal sorenskriverembete
1992 – 1997:             
Advokatfullmektig/advokat Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo
1997 –                       
Advokat i kontorfellesskapet Buttingsrud & Co.

Relevante verv:          
           
2002 – 2008:             
Leder av Oppland krets av Den norske Advokatforening

Kontaktinformasjon:

Telefon: 90 93 46 00
E-post: sundet@buttingsrud.no

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett

 • Avhendingsrett

 • Erstatningsrett

 • Fast eiendoms rettsforhold

 • Familierett

 • Immaterielle rettigheter/patentrett

 • Innfordring og tvangsfullbyrdelse

 • Kjøp og salg av næringseiendommer/eiendomsselskaper

 • Kontraktsrett

 • Prosedyre

 • Selskapsrett

 • Skatt- og avgiftsrett

 • Styrearbeid

 • Styreansvar