Kompetanse

Johannes Sundet er utdannet polititjenestemann med flere års erfaring fra Oslo politidistrikt.  Etter ferdig juridikum i 1991 arbeidet han først som dommerfullmektig og  deretter som advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Wiersholm.  Han har vært partner i advokatfirmaet Buttingsrud siden 1997. Johannes har hovedsakelig bistått næringsdrivende kunder med spørsmål innenfor flere sentrale rettsområder. Han har over 20 års erfaring med saker innen kontraktsrett, arbeidsrett, entrepriserett, plan- og bygningsrett, selskapsrett, herunder aksjonæravtaler, fast eiendoms rettsforhold og erstatningsrett, men  bistår også privatpersoner innenfor familie- og arverett. Johannes arbeider mye med transaksjoner innenfor næringseiendommer og har også erfaring med patent- og varemerkerett og konkurranserett. Han har bred prosedyre erfaring.

Utdannelse:

1980 – 1982:             
Politiskolen i Oslo. 
1988 – 1991:             
Juridisk fakultet ved universitetet i Oslo

Praksis:

1982 – 1991:             
Polititjenestemann i Oslo og Asker og Bærum politidistrikt
1991  – 1982:             
Dommerfullmektig ved Stjør- og Verdal sorenskriverembete
1992 – 1997:             
Advokatfullmektig/advokat Wiersholm, Mellbye & Bech, Oslo
1997 –                       
Advokat i kontorfellesskapet Buttingsrud & Co.

Relevante verv:          
           
2002 – 2008:             
Leder av Oppland krets av Den norske Advokatforening

Arbeidsområder

 • Arbeidsrett
 • Avhendingsrett
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Immaterielle rettigheter/patentrett
 • Innfordring og tvangsfullbyrdelse
 • Kjøp og salg av næringseiendommer/eiendomsselskaper
 • Kontraktsrett
 • Prosedyre
 • Selskapsrett
 • Skatt- og avgiftsrett
 • Styrearbeid
 • Styreansvar