Advokatene Buttingsrud er et renommert advokatkontor med oppstart allerede i begynnelsen av 1920-tallet. Det har tradisjonelt blitt fokusert på rettsområdene tingsrett, fast eiendom, landbruks- og odelsrett, forretningsjussamt familierett/barnevern.
Kontorets advokater har alltid hatt omfattende prosedyreerfaring fra landets domstoler, herunder en lang rekke saker for Høyesterett.

Advokatene Buttingsrud har frem til 1. august 2015 vært lokalisert på Jevnaker, men har nå flyttet inn i nye lokaler på Hvervenmoen 49 i Hønefoss.
Samtlige av advokatene har en sterk lokal forankring, med ulik erfaring og kompetanse.
Foruten omfattende erfaring som praktiserende advokater har kontorets advokater erfaring fra blant annet domstolen, skattedirektoratet, revisjonsbransjen, samt noen av de store og ledende advokatfirmaene i landet.