Kompetanse

Stian Hatleberg har erfaring fra stilling som dommerfullmektig, samt advokat innenfor det forretningsjuridiske området i et av norges største advokatfirmaer. Han har opparbeidet seg bred og betydelig kunnskap om fast eiendom, herunder særlig entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har bistått klienter i omfattende entreprisetvister både på byggherre- og på entreprenørsiden og har betydelig prosedyreerfaring.

Stian har videre holdt en rekke kurs innenfor diverse entreprisestandarder, og underviser i juridiske fag ved Høgskolen i Buskerud.

I tillegg til å yte alminnelig forretningsjuridisk bistand til større og mindre virksomheter, bistår Stian private med blant annet eiendoms-, arve- og familierettslige spørsmål.
Stian har løpende bostyreroppdrag for tingretten.

Erfaring

2015 –        
Advokatfirmaet Buttingsrud DA
2013 – 2015
Egen praksis i Advokatene BHR
2011 – 2013
Advokat, Advokatfirmaet Selmer DA
2010 – 2011
Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett
2010 – 2011
Sensor, Universitetet i Bergen
2008 – 2010
Advokatfullmektig, Føyen Advokatfirma DA
2008 – 2008
Jurist, Protector Forsikring ASA

Utdannelse

2007  
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2002
Økonomi- og administrasjon, Høgskulen i Sogn og Fjordane

Publikasjoner

Medforfatter til boken NS 8405 med kommentarer, Marthinussen m.fl. 2010
Masteroppgave med tittelen: Byggeleders erstatningsansvar etter NS 8403 – særlig om forholdet til ansvarlig entreprenør, 2007

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 917 39 218
E-post: hatleberg@buttingsrud.no

Arbeidsområder:

 • Avhendingsrett

 • Barnevern

 • Entrepriserett

 • Erstatningsrett

 • Jordskifte

 • Kjøp og salg av næringseiendommer

 • Kommunalrett

 • Kontraktsrett

 • Plan- og bygningsrett

 • Prosedyre

 • Strafferett